— Det er vårt mål og vår politiske vilje å gå til mandagens møte for å finne en felles posisjon, sier Panos Beglitis, talsmann for det greske utenriksdepartementet.

— Dersom det ikke er mulig å oppnå dette, vil det greske formannskapet ha forsøkt alle institusjonelle og politiske muligheter et formannskap har til rådighet. EU vil gå inn i en dyp krise, legger Beglitis til. Europeiske stormakters ulike syn i Irak-spørsmålet har allerede ført til en omfattende krise i NATO. (NTB)