STEIN VIKSVEENMayenne.

Av alle vedtak om importforbud er det amerikanske nei til matvarer fra EU-landene det mest følsomme. Den nye amerikanske landbruksministeren Ann Veneman sa i går at USA kommer til å treffe ethvert mulig tiltak for at den meget smittsomme munn— og klovsykevirus når frem til det amerikanske kontinentet. Det innebærer også grundige kontroller av alle reisende fra EU-landene.

EUs forbrukerkommissær David Byrne kaller tiltakene for "unødvendig og overdrevne".

Ifølge Byrne har EUs regjeringer truffet alle tenkelige tiltak for å forhindre en spredning og har ikke fått den nødvendige anerkjennelsen for det. Han bebudet at EU-kommisjonen om nødvendig vil ta importforbudene opp med Verdens Handelsorganisasjon (WTO). Det kan ta sin tid.

EU på sin side har innført importforbud for kjøtt fra Argentina etter at de første tilfellene av munn- og klovsyke er registrert der

Innenfor EU er man også opptatt av nærmest å sette franske matvarer i karantene. Tysk politi satte i går i verk kontroller ved landets grenser til Frankrike - etter at Schengen-avtalen for lengst har gjort grensekontroll ulovlig. Det viste seg at det fortsatt pågår trailertransport av kjøtt fra gris, lam og storfe fra Frankrike til Tyskland selv om transport av kjøtt er forbudt. Bilene ble sendt i retur.

Miljøministeren i den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen, Bärbel Höhne oppfordret også tyskerne til ikke å besøke Frankrike i de neste ukene. FNs matvare- og landbruksorganisasjon FAO mener tidspunktet er kommet til en koordinert internasjonal aksjon, som innebærer strenge kontroller av både turister og innvandrere, og sier at munn- og klovsyke kan slå til hvor som helst i verden.

Stavanger Aftenblad/Bergens Tidende