Både i Brussel og blant EUs kandidat ble det trukket et lettelsens sukk da et klart flertall av irene sa ja til Nice-traktaten, den innfløkte traktaten som forbereder EU institusjoner på nye medlemsland.

Alt tyder på Polen, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, Litauen, Estland, Latvia, Kypros, Malta, og Slovenia blir EU-medlemmer i 2004. Om halvannet år kan verdens største handelsblokk dermed bli utvidet med 75 millioner innbyggere, et felles marked som også Norge er en del av gjennom EØS-avtalen.

Intern strid

Men veien framover er kronglete og full av vanskeligheter, også internt i EU.

Mandag og tirsdag møtes EUs utenriksministere i Luxembourg for finne en løsning på hvem som skal betale for at ti stort sett fattige øst— og søreuropeiske land slipper innenfor.

Flere land, som Sverige, Tyskland og Storbritannia, krever endringer av EUs kostbare felles landbrukspolitikk før utvidelsen, noe Frankrike og Spania stritter imot.

EU-landene må bli enige i løpet av torsdag og fredag, da det er uformelt EU-toppmøte i Brussel og EUs posisjon endelig skal avklares.

B-status

Om EU-landene blir enige i Brussel, får de ingen tid til å hvile før de må forhandle ferdig medlemskapsavtalen med kandidatlandene.

Særlig Polen er forbannet fordi EU-kommisjonen vil gi kandidatene en firedel av landbruksstøtten som dagens medlemsland får.

Forhandlingene er heller ikke over når det gjelder støtten til svakt utviklede regioner. Tilbudet fra EU er lavere enn det Spania, Irland og Portugal har hatt til nå.

— Dere vil gi oss "B-status" i EU, hyler kandidatlandene.

Kypros-problemet

EU sliter også med Kypros-problemet. EU-kommisjonen vil slippe inn Kypros selv om øya fortsatt er delt. Tyrkia kontrollerer den nordlige delen av øya, og truer med å annektere om ikke EU gir landet en dato for medlemskapsforhandlinger.

Planen er at forhandlingene med søkerlandene skal avsluttes og et vedtak fattes på EU-toppmøtet i København 12. - 13. desember. Forutseende dansker har leid møtelokalene i to dager ekstra.

Nye folkeavstemninger

EU-landene kan ikke ignorere søkerlandenes advarsler om å bli avspist med "B-medlemskap".

Medlemskapsavtalene skal nemlig også godkjennes i søkerlandene. Flere kandidatland skal ha folkeavstemninger neste år, og risikoen for nei er særlig til stede på middelhavsøya Malta.

(NTB)