Kunstmuseet Trapholt i Kolding på Jylland viste i vinter en utstilling av dansk-chilenske Marco Evaristo, der ti gullfisk svømte rundt i hver sin kjøkkenmaskin. Alt på åpningsdagen lot en eller annen seg friste til å skru på to av maskinene, slik at fiskene ble most.

Dansk politi mente museet ikke hadde overholdt et pålegg om å skjerme eller koble ut bryterne på maskinene, slik at de ikke kunne startes.

Politiet har derfor ilagt museet et forelegg på 2.000 kroner, som museumsledelsen nekter å betale, og dermed blir det rettssak.

Onsdag ble et første rettsmøte i det som tegner til å bli en langvarig sak holdt i Kolding. Aktor, politifullmektig Charles Conrad, ba retten avvise unødvendig vitneførsel, og sa det ikke burde være nødvendig å føre vitner i det hele tatt.

Men slike argumenter ville ikke Merethe Stagetorn vite noe av. Hun sier det dreier seg om en viktig prinsippsak, som blant annet dreier seg om gullfiskenes eventuelle bevissthet og følelsesliv, og krever disse aspekter ved saken grundig belyst.