Brussel— Send albanerne i gasskamrene og gi oss våpen, lød kravet fra menneskemengden, da slaviske makedonere i Skopje reagerte med skarpe protester på regjeringens beslutning om å la NATO eskortere albanske opprørere vekk fra en landsby i nærheten av hovedstaden.Politi fra reservestyrken bevæpnet med kalasjnikov-geværer brøt sent tirsdag kveld inn i parlamentet og sendte skuddsalver mot taket ý mens tusenvis av demonstranter oppmuntret dem til å ta saken i egne hender. Samtidig brøt det ut voldsomme kamper andre steder i landet. Fiasko for EU og NATO Opptrappingen markerte enda en fiasko for EU og NATO, som under den fem måneder lange konflikten har forsøkt å få partene til å inngå en fredsavtale. Uroen oppsto bare få timer etter at EUs utenriksministere på et møte i Luxembourg la ytterligere press på den skrøpelige makedonske samlingsregjeringen, for å få de dominerende slaviske partiene til å gi innrømmelser til landets albanske mindretall.Den slaviske befolkningen er åpenbart ikke enig med de 15 EU-landene. Begeret rant over da EUs sikkerhetspolitiske sjef, Javier Solana, fikk tvunget gjennom en våpenhvile som sikret fritt leide ut av landsbyen Aracinovo for omkring 200 albanske opprørere.Uten å avlevere sine våpen ble de eskortert til albanske posisjoner i den nordlige delen av Makedonia av franske, italienske og amerikanske NATO-tropper, ledsaget av EU-observatører. Hvilket fikk Makedonias uforsonlige innenriksminister, Ljube Boskovski, til å beskylde NATO for å gi eskorte til terrorister. Liksom en stor del av den slaviske befolkningen mener innenriksministeren at bare en tilintetgjørelse av opprørerne kan sikre freden. - Militær løsning finnes ikke I går mottok EUs regjerende formann, den svenske utenriksminister Anna Lindh, forsikringer fra den makedonske presidenten, Boris Trajkovski, om at regjeringen har full kontroll over hæren og politiet.Hun forsvarte EUs beslutning om å sikre eskorte for opprørerne ut av Aracinovo som den eneste pragmatiske løsning og avviste at EU har bidratt til volden ved å legge forsterket press på regjeringen.- Utviklingen de siste dagene viser hvor alvorlig situasjonen er, men det er stadig klart for alle at det ikke finnes en militær løsning, sa Anna Lindh i Luxembourg og advarte om at en eskalering av konflikten kan bringe hele regionen ut av kontroll.- Dette er ikke bare en makedonsk konflikt. Det er en konflikt hvis løsning er ytterst viktig for det internasjonale samfunnet, sa hun under henvisning til at en borgerkrig i Makedonia kan komme til å involvere naboland som Serbia, Bulgaria, Albania og Hellas. Frykter regulært blodbad President Trajkovski har lovet EU å gjøre alt for å finne en fredelig løsning, og i en radiotale til nasjonen i går manet han til ro og besindighet. Landet har ikke råd til strid, sa Trajkovski og forsvarte regjeringens aksept av å la opprørerne evakuere.Frykten er at Makedonia skal utarte til et regulært blodbad, og på tross av regjeringens ønske om å slutte fred er slaverne på krigsstien. Deres vrede ble ikke mindre, da det umiddelbart etter opprørernes exit fra Aracinovo brøt ut harde kamper flere steder i landet, bl.a. i den nordlige byen Tetovo, og en makedonsk politimann ble drept i en skuddepisode. Panikk for etnisk rensing Frykten for en ny bølge av etnisk rensing, som tidligere har utspilt seg i Bosnia og Kosovo, har skapt panikk særlig hos mange albanere i hovedstaden Skopje. Noen forbereder seg på å flykte, andre frykter å bli mål for en klappjakt på albanere, slik det skjedde i begynnelsen av juni i byen Bitola etter drapene på flere makedonske politifolk.I et telefonintervju med nyhetsbyrået Reuter sa en av lederne i den albanske NLA-opprørsstyrken i Aracinovo, at opprørerne har to brigader klar til kamp i hovedstaden ý hvis det skulle bli nødvendig. Opprørerne hevder også å være i stand til å forsvare den albanske befolkningen i andre byer i det lille landet.Menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch erklærte i går at de var foruroliget av den plutselige eskaleringen av den etniske volden, mens FNs høykommissariat for flyktninger bad om penger for å kunne holde seg klar til det verst tenkelige flyktningscenario.Jyllands-Posten/Bergens Tidende

Et NATO-flagg rives i filler, og makedonerne i Skopje øser ut sinne og frustrasjon over både NATO, EU og albanere.
Ognen Teofilovsk