JOHN LINDEBOTTEN

Buenos Aires

— Jeg er redd for at det skal bli lagt for stor vekt på å tilpasse seg klimaendringene. Men det betyr etter min mening at man gir opp å kjempe mot at klimaet blir varmere, sier Knut Arild Hareide til Bergens Tidende.

Han er bekymret for det han har hørt så langt om arbeidet på konferansen før den politiske og avsluttende delen startet i går.

Det tok ikke lang tid før konferansedeltakerne fikk seg en leksjon i klimaets luner. Den trykkende førjulsheten her i Argentinas hovedstad ble nemlig avløst av dundrende skybrudd og kaskader av vann som ga gjenlyd gjennom det flate taket over konferansesenteret.

USA trigger

Knut Arild Hareide er særlig misfornøyd med USAs rolle, der de stiller med et lag på nærmere ett hundre, bare for å fortelle at de er verdensmestere i kampen mot klimaendringer, men at de ikke har til hensikt å undertegne Kyoto-protokollen eller binde seg til bestemte mål for redusering av klimautslipp.

— Amerikanerne gir inntrykk av at de ikke tror på resultatene fra klimaforskerne. På den annen side hevder de at alle problemer kan løses ved hjelp av teknologi. Jeg nekter selvsagt ikke for at teknologi er viktig for å redusere klimautslippene, men bevissthet, holdninger og levevis er enda viktigere, sier Hareide.

Han største ønske for klimakonferansen i Buenos Aires er en erklæring, der deltakerlandene går inn for enda strengere utslippskrav enn i Kyoto-protokollen når denne avtalen er til ende i 2012.

— Her danner EU og Norge en samlet blokk som får tilslutning fra Japan, New Zealand og Canada, sier Hareide.

Krav til Saudi-Arabia?

— Hvilken rolle spiller u-landene på denne konferansen?

— De danner en svært uensartet blokk på 77 land som avviser så godt som alle forpliktelser til å redusere klimautslipp; de henviser til at dette er industrilandenes ansvar. Men blant disse landene finner vi for eks. Saudi-Arabia, og det er merkelig at vi ikke skal kunne stille krav til dem om å redusere klimautslipp.

I dag skal Knut Arild Hareide ta ordet, som den eneste av miljøvernministrene fra Skandinavia. Hareide vil benytte sjansen til å understreke hvor viktig det er å sette seg nye og strengere mål for klimapolitikken etter 2012.

- Frustrerende

En av Stortingets observatører på klimakonferansen, SVs Hallgeir Langeland fra energi- og miljøkomiteen, håper at Knut Arild Hareide i tillegg benytter anledningen til å markere Norges misnøye med USAs rolle.

— Som ikke-medlem av EU og blokkuavhengig, har Norge en enestående mulighet til å spille en formidlerrolle. Det er så frustrerende å se på hvordan USA ødelegger alt. Ikke betaler de gjelden sin til FN. Så forsøker de å presse ut Kofi Annan. Så motarbeider de FNs vedtak. Så stiller de her på konferansen sammen med mektige allierte fra oljeselskapene, sier Langeland.

Har vår støtte

Han mener Norge har potiensiale til å spille en offensiv rolle, slik det skjedde da Hareides forgjenger, Børge Brende, brukte klar tale på møtet i Johannesburg i fjor.

— Hareide er fersk i dette spillet, men han skal vite at han har vår støtte dersom han står frem og markerer klare norske synspunkter på klimakonferansen, sier Hallgeir Langeland.

KLIMADEBUT: Miljøvernminister Knut Arild Hareide deltar på sin første internasjonale klimakonferanse i Buenos Aires. Da er det godt å ha støtte i avdelingsdirektør Harald Dovland, som har årelang erfaring i dette spillet. <br/>Foto: JOHN LINDEBOTTEN