• Uavklarte forhold i nordområdene er kanskje et av de viktigste argumentene for at Norge bør bli medlem av EU, sier lagtingspresident og høyremann Inge Lønning (bildet). Uventede forhold i utenriks- og sikkerhetspolitikken kan føre oss inn i EU fører vi aner det, mener han.

Det er fremfor alt EUs evne til å tilpasse seg skiftende forhold og nye utfordringer som har imponert ham gjennom alle disse årene.

— Akkurat nå er det de høye ambisjonene i klimapolitikken som gjør inntrykk. Også på andre områder av miljøpolitikken har EU vist vei, og det er ikke uten grunn at flere fremtredende miljøaktivister er havnet på ja-siden, sier Lønning som har vært leder av Europabevegelsen.

— EØS-avtalen er etter mitt skjønn bare et «avtalt samliv», og litt mer enn et halvveis medlemskap. Vi lever godt med EØS, men den var ment bare som en overgangsordning. Problemet er at vi i en konfliktsituasjon ikke har noen som helst maktmidler, sier Lønning.

Inge Lønning