President Putin sa i går at det kan bli aktuelt å redusere den russiske oljeproduksjonen. Russland har ikke kapasitet til selv å videreforedle eller lagre all oljen de utvinner, og uttalelsen blir tolket som at Putin ikke nødvendigvis har planer om å gjenåpne eksportrørledningen «Drusjba» med det første.

Samtidig ba Putin sine ministere gjøre det de kan for å hindre at vestlige forbrukere blir rammet av oljekrangelen.

EU får 30 prosent av all oljen de importerer fra Russland, og halvparten av dette blir transportert gjennom ledningen som ble stengt av russerne mandag morgen.

– Ødelegger tilliten

Tyskland og Polen er de som blir hardest rammet av Putins oljekutt — selv om begge landene har oljelagre som kan dekke mange ukers forbruk.

Tysklands kansler Angela Merkel ga i går klar beskjed om at slike plutselige stans i leveringene ikke er akseptabelt.

– Det ødelegger tilliten, sa Merkel om hvordan slikt påvirker Russlands status som energieksportør. Minstekravet må være at mottakerne av oljen blir varslet når slike konflikter oppstår, mente kansleren.

EU-kommisjonens president José Manuel Barroso kalte det som har skjedd «foruroligende og uakseptabelt».

Sparing og nye kilder

Angela Merkel hadde hele EU-kommisjonen på besøk i Berlin i går, i anledning at Tyskland har formannskapet i EU det neste halvåret. Merkel sa at hendelsene de siste dagene viser at EU har gjort rett i å gjøre energisikkerhet til en hovedsatsing.

I dag legger EU-kommisjonen frem sin store energiplan i Brussel. Målet er å få ned klimautslippene og å gjøre unionen mindre avhengig av energiimport. I dag dekkes mer enn 80 prosent av EUs oljeforbruk og nesten 60 prosent av gassforbruket med import.

Nå skal det både spares på energien og satses på alternative kilder. EU vil dessuten knytte andre leverandørland nærmere til seg, som Algerie. Også Norge blir nevnt som en partner der det kan være mer å hente.

Merkel til Moskva

EUs forsyningsgruppe for olje — en ekspertgruppe — møtes i Brussel torsdag før i drøfte hva EU kan gjøre dersom den russiske blokaden av Drusjba-ledningen fortsetter.

Det var i går kveld også tillyst et møte i Kreml mellom en hviterussisk delegasjon og russerne for å prøve å løse konflikten.

Kansler Merkel reiser i slutten av måneden til Moskva for å treffe president Putin. Der blir energi et hovedtema — ikke minst EUs sterke ønske om å få Russland med på en liberalisering av energisektoren og et mer forpliktende samarbeid.