I loven, som nå bare må undertegnes av president George W. Bush før den kan tre i kraft, heter det at terrormistenkte kan dømmes av militærdomstoler. Loven fastslår også at etterretningstjenesten CIA kan fortsette å drive hemmelige fangeleirer i utlandet.

– Loven om militære rettssaker, som Kongressen nå har godkjent, gir for første gang juridisk hjemmel for anholdelse, avhør og rettsforfølgelse av terrormistenkte. De nye reglene er svært forskjellige fra dem vi kjenner fra amerikansk straffelov, skriver Washington Post.

Fullmakter – President Bushs argument har vært at regjeringen trenger helt spesielle fullmakter for å kunne gi et effektivt svar på helt spesielle terrortrusler. Dette argumentet hjalp ham til å vinne endelig støtte til et system med militære rettssaker der den tiltaltes rettigheter er sterkt redusert, het det på den amerikanske storavisens nettsider fredag.

– Den nye loven er i den form den ble vedtatt et kompromiss mellom Bush-regjeringen og tre republikanske senatorer som gikk imot det de betraktet som presidentens forsøk på å omskrive USAs forpliktelser i henhold til Genevekonvensjonen. Presidenten kan hevde at han har seiret, selv om han måtte gi seg på visse viktige punkter, mener New York Times.

Genevekonvensjonen om human behandling av krigsfanger er den tredje av fire avtaler om behandlingen av krigens ofre som ble vedtatt etter annen verdenskrig.

– USA bør slåss for Genèvekonvensjonene og ikke forsøke å omgå dem. Det vil bare være en invitt til andre om å gjøre det samme, sier den republikanske senatoren John McCain.

Vedtak Fredag vedtok Senatet likevel det omstridte lovforslaget med 65 mot 34 stemmer, etter at det tidligere var godkjent i Representantenes hus med 253 mot 168 stemmer. Forslaget ble til i sommer, etter at USAs høyesterett i juni avsa kjennelse for at president Bush gikk ut over sine fullmakter og brøt Genevekonvensjonen med sitt forslag om spesielle terrortribunaler.

Mange av det demokratiske partiets representanter i Kongressen mener den nye loven strider mot rotfestede og tidligere ukrenkelige amerikanske verdier.

– Vi kan og må beskytte de verdiene som ligger i å være amerikansk, sier den demokratiske senatoren Chris Dodd.

Den nye loven gir myndighetene i Washington rett til å opprette spesielle militærtribunaler som kan dømme fanger i Guantanamo Bay-leiren på Cuba. Siden denne leiren ble opprettet i 2001 har ikke en eneste av de flere hundre fangene der fått sin sak prøvd for en domstol.

REUTERS