Kameratane har via kjenningar klart å distribuere bilete av dei tre i Phuket. Plakatane med bilete og informasjon heng no ei rekkje stader i området. Bilete og etterlysing av dei tre er også lagt ut på ei rekkje nettsider. Desse blei oppdaterte i går ettermiddag med dei nye opplysningane Bergens Tidende fekk i hende.

I tilegg er dei i jamleg kontakt med mobiltelefonselskap, for om mogleg å få ut opplysningar frå bakkestasjonar i området. Dette for å sjå om, og i så fall kvar, Drægni har brukt mobiltelefonen sin.

— Så langt har vi ikkje greidd å finne spor, seier Mikkel Sørheim. - Men vi held fram med å jobbe opp mot Utanriksdepartementet, ambassaden i Bangkok og Kripos som no har tenestemenn i området.

Så seint som i går sende Sørheim bilete av ein ring Berge Drægni alltid har på seg. Dette er ein spesiell ring som kan hjelpe Kripos å identifisere den sakna sogningen.

Kameratflokken har også vurdert om dei skal reise nedover for å leite i området sjølv, men så langt har dei lagt dette på is.

— Slik vi ser det no, trur vi at vi kan gjere ein betre jobb heimanfrå. Det er trass alt profesjonelle folk som no er på staden for å søkje etter sakna nordmenn, og vi meiner det er ein fare for at vi berre vil trakke i deira bed. Men vi har vore i kontakt med andre norske som har reist nedover for å leite etter sine, og har informert dei om Shyrin, Kirsti og Ole.