— De som påstår at EU kan ta over vårt arbeid her i neste uke, aner ikke hva de snakker om, sier Jacques Paul Klein til Bergens Tidende.

EU er klar

Generalsekretær Kofi Annans spesialutsending i Bosnia-Hercegovina motsier dermed EUs «utenriksminister» Javier Solana. Sistnevnte sa for bare få dager siden at EU er klar til å steppe inn på kort varsel hvis forhandlingene i Sikkerhetsrådet om en fornying av mandatet for FNs politistyrke (UNMIBH) forsvinner tirsdag.

Da er de 14 dagene Sikkerhetsrådet bevilget seg ekstra for å løse floken omkring FN-mandatet og den internasjonale straffedomstolen (ICC) brukt opp. USA krever at amerikanere skal være unntatt fra forfølgelse av denne domstolen. Får amerikanerne ikke viljen sin, kan de rive grunnen vekk under FNs arbeid med å bygge opp en nasjonal politistyrke i Bosnia.

Likemenn = amerikanere

Amerikaneren Klein har forståelse for USAs syn på ICC:

— Grunnloven gir alle amerikanere rett til å få sin straffesak prøvd av likemenn i en jury - og likemennene er andre amerikanere. Denne retten kan ikke president Bush eller andre frata folk, for så å gi den over til en internasjonal domstol, sier Jacques Paul Klein.

— Men andre stormakter er villig til å ofre denne retten for å få til en internasjonal straffedomstol?

— Ja, og det skaper krisen. Men jeg tror den kan løses. Sikkerhetsrådet kan for eksempel gi enkelte land unntak fra å være underlagt domstolen for en periode på ett år - for så å finne en varig løsning i mellomtiden, sier Jacques Paul Klein.

Men selv om han er optimist, må han innse at han tirsdag kan stå uten mandat for arbeidet - et halvt år før tiden. Klein sier at FN har fullført 75 prosent av den omfattende jobben med å restrukturere, organisere og trene bosniske politifolk. Den viktige avslutningsfasen gjenstår.

250 steder i Bosnia

— Det ville være meget alvorlig om det skjærer seg i neste uke. Jeg har internasjonale politifolk stående 250 steder i Bosnia. De må trekkes ut og sendes hjem. En ting er de praktiske problemene, en annen er følgene for sikkerheten til befolkningen, sier Jacques Paul Klein.

— Men EU sier jo de vil ta over hvis mandatet ditt ikke fornyes?

— Hør her: Jeg har 4000 mann i en operasjon som har holdt på siden 1995. EU har verken folk, kompetanse eller mandat til å ta over. De forbereder seg til å sende inn en overvåkingsstyrke her fra nyttår, når vi skal være ferdige og bosnierne skal overta politiarbeidet for fullt. EU forbereder seg altså på en helt annen type jobb.

Den fargerike amerikanske karrierediplomaten er bekymret for de langsiktige konsekvensene av et eventuelt sammenbrudd for UNMIBHs mandat.

— Striden kan få følger for fredsbevarende operasjoner i stor skala. Hvem skal for eksempel sørge for lov og orden i Kosovo hvis internasjonale styrker trekkes ut, spør Klein.

Psykologisk effekt

— Hvis USA taper kampen om ICC, sies det at amerikansk personell kan bli trukket ut?

— Ja. Vi har bare 46 mann hos oss, så sånn sett er det ikke viktig. Men den psykologiske effekten vil være stor. Hvis USA trekker seg, kan det svekke tyngden til det internasjonale korpset, og oppmuntre Bosnias ekstremister til å røre på seg, sier Klein.

— Er denne saken en indikasjon på at USA vil trekke seg ut av denne typen internasjonale forpliktelser?

— Jeg tror egentlig ikke det. USA trenger FN. Amerikanerne vet at midlertidige allianser kan vinne kriger. Men etterpå trengs FN til å skape fred og stabilitet ved hjelp av infrastruktur, utdanning, helsevesen og annet, avslutter Jacques Paul Klein.

«HVEM, OM JEG TØR SPØRRE?» – Striden kan få følger for fredsbevarende operasjoner i stor skala. Hvem skal for eksempel sørge for lov og orden i Kosovo hvis internasjonale styrker trekkes ut, spør FNs toppsjef i Bosnia, Jacques Paul Klein.
Foto: JUHA ROININEN