Den populære tabloiden omtaler på sine nettsider Wright som «kveleren fra Suffolk», regionen der de fem drapsofrene holdt til. Han skal ha bodd i en leilighet i nærheten av horestrøket i Suffolk-byen Ipswich.

– Ifølge en kilde i politiet er pågripelsen av Wright et langt viktigere framskritt i etterforskningen enn arrestasjonen av Tom Stephens, en tidligere ekstrakonstabel i politiet, skrev The Sun onsdag. Både Stephens og Wright satt onsdag i nye politiavhør.

Et likskue over de fem drapsofrene ble innledet onsdag, men de videre forhandlingene ble straks utsatt for å gi etterforskerne mer tid. Likskuet er en rutinemessig del av arbeidet med drapssaker, der det formelt slås fast at de døde ble ofre for en kriminell handling.

Blant de mange spekulasjonene rundt saken går én ut på at Tom Stephens og Steve Wright er medsammensvorne. Men ifølge en ikke navngitt politikilde er det «ingen direkte forbindelse mellom de to», het det på London-avisen Daily Telegraphs nettsider onsdag

STEPHEN HIRD