KLAUS JUSTSEN

En fuktig bris fra havet har skapt nye problemer for brannmannskapet, som nå i nesten en uke har kjempet en håpløs kamp mot i alt 14 branner som har svidd av nesten en halv million hektar landområder.

Vinden fra vest skyver den største av brannene øst for Los Angeles i en ny retning. Samtidig har temperaturen falt, noe som bedrer forholdene noe for brannmennene.

60.000 mennesker er nå evakuert eller tvunget på flukt av flammene, som har ødelagt minst 2000 hus og drept 18. Redningsmannskapene venter å finne flere dødsofre når de får mulighet til å gjennomsøke ruinene.

Onsdag morgen hoppet den største av brannene ved San Bernardino over en forsvarslinje ved hovedvei 18. Deretter jobbet den seg oppover fjellskråningene mot feriebyen Lake Arrowhead i 1500 meters høyde. 20.000 innbyggere har allerede forlatt området.

Sent onsdag vurderte myndighetene å trekke alle brannfolkene tilbake fra det vanskelig tilgjengelige området og i stedet prøve å bekjempe ilden fra fly og helikoptere. Hvis vinden fortsetter fra vest, kan det bli umulig å hindre branden i å nå til topps. Den finner masse næring i knasende tørt buskas og i grantrær som er døde av sykdom og tørke.

Øst for San Diego nær grensen til Mexico raste brannen med uforminsket kraft. I den lille byen Cuyamaca vendte de 160 innbyggerne tilbake for å konstatere at ni av ti hus hadde gått opp i røyk. Innsatsen konsentreres nå om å redde den historiske gullgruvebyen Julian.

I Washington har Kongressen bevilget 500 mill dollar til gjenoppbyggingen, etter den alvorligste naturkatastrofen i Californias historie. Guvernør Gray Davis har anslått skadene til minst 2 mrd dollar, og hans nyvalgte etterfølger Arnold Schwarzenegger ankom onsdag til hovedstaden for å be om større tilskudd.