JØRGEN ULLERUP

Paris

Utvikler søndagen seg til å bli dødt løp mellom ja— og nei-siden, kan deres stemmer avgjøre resultatet. Flere tilhengere av grunnloven har derfor reist til de oversjøiske områdene for å mobilisere velgerne.

Ved valget til EU-parlamentet i fjor stemte kun 28 prosent av de oversjøiske velgerne, og under 20 prosent deltok i folkeavstemningen om Maastricht-traktaten i 1992.

Den lave interesse kan skyldes at på grunn av tidsforskjellen er resultatet allerede kjent når de går til urnene. Derfor er valgdagen de fleste av disse stedene fremskyndet en dag. For ja-siden er det en fordel, for de oversjøiske velgere har all mulig grunn til å støtte EU. De franske ytterområdene mottar i perioden fra 2000 til 2006 støtte fra Brussel på 25 mrd. kroner, og produsenter av bananer og sukkerrør henter 60 prosent av sine inntekter fra EUs landbruksstøtte.