• Verre enn situasjonen er for det palestinske folk i dag kan den ikke bli. Nå må palestinske og israelske myndigheter bruke morgendagen til å bygge fred.

STEIN SLETTEBAK WANGEN

Maysalonn (23) studerer midtøstenpolitikk ved Hebrev-universitetet i Jerusalem. Hun bruker Yasser Arafats fatale helsetilstand som påskudd til å be sine egne politiske ledere gå sammen med Israel etter forsoningens vei når Arafat-epoken er over.

Samtidig som den palestinske studenten ber sine ledere bruke kløkt i valget av ny president, har hun en klokkeklar advarsel til Israel: — Vis klokskap denne gangen, la ikke alt kollapse. Krigen har vart lenge nok.

Lite å tape

Mens Ariel Sharon og USAs president George W. Bush for lengst har slått døren til forhandlingsrommet i ansiktet på Arafat, må de nå være innstilt på å forhandle med Arafats etterkommere, understreker Maysalonn. Hun vil ikke peke ut Arafats etterfølger blant statsminister Ahmed Qurie eller hans forgjenger Mahmoud Abbas, og etterlyser nytt blod.

— Vi har ikke mye å tape, advarer hun og viser til at de unge lederne har uttrykt vilje til å gå hardere til verks enn det Arafat har gjort. Signalene fra Fatah, Hamas og Islamsk hellig krig (Jihad) tyder på at man er innstilt på å gå tøft til verks i et forsøk på å tvinge Israel til en mer forsonende tone.

— Når Arafats etterfølger skal velges er det viktig at det skjer gjennom et fritt valg. Det vil gi vårt folk følelse av medbestemmelsesrett, noe mange mener har vært fraværene de siste årene under Arafats ledelse, sier Maysalonn.

Ikke tid for tårer

— Ingen palestinsk leder kunne gjort det bedre for vårt folk enn Arafat. De siste årene av hans regjeringstid har imidlertid ikke vært bra, selv om han ut ifra forutsetningene har gjort så godt han kan. Påstander om korrupsjon og stadig misnøye med at Israel ikke vil forhandle med ham, har gjort folk skeptiske til hans ledelse.

Khamal (81) hevder at selv om ingen kunne ledet palestinerne bedre enn Arafat, endrer ikke det på at situasjonen for mannen i gata aldri har vært normal under Arafats ledelse. Selv om han var en stor geriljaleder, har han ikke lyktes like god som president.

— Om han dør eller ikke nå betyr ikke noe for den palestinske politikken fremover, sier Khamal, som heller ikke har tro på Quire eller Abbas. Han etterlyser yngre politiske talenter som kan skape en bærekraftig politisk ledelse og et byråkrati fritt for korrupsjon.

— Etter Arafats død vil det bli kaotiske tilstander. Når situasjonen har roet seg må det komme politiske signaler om nyvalg så fort som overhodet mulig, slik at vi kan velge vårt nye lederskap sier sønnen Ibraham (40).

Ikke terrorist-gravplass

Mens Yasser Arafat har ønsket seg en gravplass i Jerusalem, byen han har arbeidet for å gjøre til Palestinas hovedstad i 40 år, sier Sharon og Israel at det aldri vil skje. Utenriksminister Nabil Shaaths kommentar er at Jerusalem er en plass hvor jødene begraver sine konger og ikke palestinske terrorister.

— Arafat har sagt at han vil begraves i Al-Aqsa-moskeen, muslimenes tredje helligste sted, og jeg mener Israel skal etterkomme det ønsket av respekt for Arafats arbeid for sitt folk og for fred, sier Maysalonn.

— Og dessuten fortsetter han på den måten sin kamp for Jerusalem som vårt folks hovedstad. Det vil ha stor symbolverdi for mange, sier studenten.

Adresseavisen/Bergens Tidende