FRANK M. ROSSAVIK

— Med Tyrkia som medlem kan vi få et mer fleksibelt EU. Et så stort, annerledes og fattig medlemsland gjør det vanskelig for EU å realisere dyp integrasjon, sa Bondevik til norsk presse i Brussel i går.

«Dyp integrasjon» er det vi vanligvis kaller «mer union» i norsk EU-debatt.

Sammen med Høyre-leder og regjeringskollega Erna Solberg var statsministeren på tur for å delta på formøtet til Det europeiske folkepartiet (EPP) foran EU-toppmøtet. EPP er sammenslutningen av konservative og kristendemokratiske partier, som i dag sitter med makten i 12 EU-land.

Bør få forhandle

I motsetning til mange av sine kristne kolleger på møtet, er Kjell Magne Bondevik ikke skeptisk til å ta inn 70-80 millioner muslimer i EU (og EØS).

I sitt innlegg på EPP-møtet i går ga statsministeren uttrykk for at han mener Tyrkia bør få forhandle med EU med fullt medlemskap som mål. Da Bondevik i starten sa at dette strengt tatt er noe han ikke har noe med - siden Norge jo ikke er med i Unionen - oppmuntret en EU-kollega ham med å rope: «Da kan du jo se det med et nøytralt blikk!»

Redusere spenningene

Bondeviks iver for Tyrkia skyldes ikke bare at han gjerne vil ha hjelp til å komme seg ut av EU-tenkeboksen han har satt seg selv i. Det er ikke engang den viktigste grunnen for nei-mannen fra 1972 og 1994, som de senere årene har signalisert et mer positivt syn på EU.

Bondevik mener fremfor alt at et tyrkisk medlemskap kan «redusere spenningene mellom dem muslimske verden og det kristne Europa».

— Tyrkia kan spille en rolle som brobygger mellom religioner og kulturer, mener han.

Overgangsordninger

Men på ett punkt deler Kjell Magne Bondevik sine kollegers skepsis: Tyrkia kan ikke slippes rett inn i det indre marked.

— Landet må i hvert fall få langvarige overgangsordninger for fri bevegelse av arbeidskraft, sa Bondevik.

Også kommunalministeren skjelver med tanke på den potensielle flommen av billig arbeidskraft.

— Ikke glem at Tyrkia har 71 millioner innbyggere, at tallet er i rask vekst og at halvparten er under 30 år, sa Erna Solberg.

Spørsmålet om varige begrensninger på Tyrkias deltakelse i det indre markedet var ett av flere tema EUs og Tyrkias ledere prøvde å løse over middagen sent i går kveld. Selv om intet nytt var kommet ut fra møtet da Bergens Tidende gikk i trykken, gikk de fleste tips ut på at EU i dag vedtar å åpne forhandlinger på betingelser Tyrkia kan godta.

INNE I VARMEN? Det tyrkiske flagget vaiet foran inngangen til Europarådet der EUs topplederne møttes for å diskutere Tyrkia og EU-medlemskap. I går kveld lå det an til et betinget ja.<br/> <small>FOTO: THIERRY ROGE, REUTERS</small>