— Før vi fikk Jugoslavia- og Rwanda-tribunalene hadde ikke folkemord vært pådømt siden Nürnberg-domstolen etter annen verdenskrig.Greve tror det vil komme flere folkemord-dommer når flere av lederne blir stilt for retten i Haag.- Det er ikke lenger tvil om at det som skjedde i Bosnia hadde slike dimensjoner, sier Greve, som selv er dommer ved Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, men ikke har med krigsforbrytersaker å gjøre.Greve tror dommen mot Krstic vil ha en preventiv effekt.- Det viktige er at det går ut politiske signaler om at den som begår folkemord, bare kan gå fri dersom han er politisk beskyttet. Når det tas ut tiltale for folkemord, vil også politikerne legge press slik at den tiltalte blir utlevert, sier Greve.