Etter å ha blitt ført til et landingssted på trygg avstand fra reaktoren, ble hangglideren ført direkte til politiavhør mandag.

Sikkerheten rundt den israelske atomreaktoren har vært svært streng helt siden den åpnet for 40 år siden, og overflyginger er strengt forbudt.