Den historiske avtalen (ECFA) ble vedtatt med 68 mot null stemmer. Men de antikinesiske partiene i forsamlingen avsto fra å stemme.

Avtalen representerer et viktig skritt mot forsoning mellom Taiwan og Kina, og det er ventet at den vil bringe partene nærmere hverandre enn noen gang siden de ble drevet fra hverandre for 60 år siden.

Avtalen gir nullskatt eller fordelaktig importskatt på nesten 540 taiwanske produkter, mot 270 kinesiske, og skal bidra til at det skapes 260.000 nye arbeidsplasser på øyen.

Men opposisjonen i Taiwan hevder at ECFA-avtalen i stedet vil koste et stort antall arbeidstakere jobben og øke Taipeis avhengighet av Beijing.