De italienske velgerne sender klare signaler:

Cirka 55 prosent av dem stemte i går og søndag på kandidater som enten ønsker italiensk utmelding av EU eller som åpenlyst ønsker å bryte de økonomiske løftene til EU som den avtroppende regjeringen har gitt.

Kandidatene er komikeren Beppe Grillo, som har tordnet mot byråkratiet i Brussel, og tidligere statsminister Silvio Berlusconi.

Sistnevnte har daglig anklaget forbundskansler Angela Merkel for å påtvinge resten av Europa en spare— og nedskjæringspolitikk som øker både arbeidsløsheten og fattigdommen.

Må ha støtte av klovn

Da 99,9 prosent av stemmene fra valget var talt opp natt til tirsdag, hadde Pier Luigi Bersani, hans sosialdemokratiske parti PD og deres alliansepartneresikret seg flertall i annetkammeret med 29,5 prosent av stemmene, mens de konservative fikk 29,2 prosent.

Dette var nok til å sikre et flertall av setene i forsamlingen.

Men de trenger også flertall i senatet, førstekammeret, for å kunne danne regjering.

Der fikk sentrum-venstre-alliansen størst oppslutning, men ikke nok til å sikre et regjeringsdyktig flertall, selv med støtte fra avtroppende statsminister Mario Monti og hans sentrumsblokk. For å kunne danne regjering trenger PD-leder Pier Luigi Bersani 158 representanter i førstekammeret, men ser ut til å ende med 121.

Bersani trenger dermed støtte fra komikeren og klovnen Beppe Grillo og hans protestparti Femstjernersbevegelsen, som ligger an til å få 54 representanter.

Et samarbeid med tidligere statsminister Silvio Berlusconi virker lite sannsynlig.

— Et politisk jordskjelv

Komikeren Grillo bli en nøkkelperson fremover, mener statsviter og italiakjenner Audun Urke.

— Verken Bersani eller Berlusconi vil klare å få flertall i begge kamrene. Dermed havner Femstjernersbevegelsen i en svært sentral rolle. De vil ha mye å si for om man må gå til nyvalg med en gang, om Bersani og Berlusconi må samarbeide alene for reformer, eller om det blir presidenten som må avgjøre neste skritt, sier Urke.

Urke beskriver det som et politisk jordskjelv at Femstjernersbevegelsen har klart å få så stor oppslutning i valget.

— Det var ventet at de skulle gjøre suksess, men de mest optimistiske trodde de ville få rundt 20 prosent av stemmene. Nå har de rundt 25 prosent. De har klart å mobilisere uten noen konkrete politiske saker, kun med misnøyen over det politiske systemet, sier Urke.

Grillo har vært en profilert komiker i mange år. Han har alltid slått hardt ned på den politiske eliten.

OPPTELLING: Italia-kjenner Audun Urke beskriver det som et politisk jordskjelv at Femstjernersbevegelsen har klart å få så stor oppslutning i valget.
REUTERS/SCANPIX

— Men det er ingen som vet hva de vil gjøre i politikken. De har mer en antipolitisk retning enn en politisk retning, og de har ikke et klart ståsted til venstre eller høyre, sier Urke.

Utfordrende alternativer

Ettersom Bersani og hans allianse har flertall i annetkammeret, men mangler flertall i Senatet, vil han trolig bli bedt av presidenten om å starte konsultasjoner for å danne ny regjering.

Han kan klare å få med seg Monti, men de to vil ikke få flertall i senatet.

Fordelen for Bersani med å henvende seg til Grillo, vil være at han får vist at han tar protestbevegelsen på alvor. En ulempe vil være at han vil få problemer med å samarbeide med både Monti og Grillo samtidig. Dermed må flertallet for saker sikres fra sak til sak.

— Det liker neppe finansmarkedene, sier Urke.

Og sant nok: Børser over hele verden falt kraftig tirsdag morgen, etter at valget i Italia ikke ga et klart styringsdyktig flertall.

Et annet alternativ er at Bersani inviterer både Monti, Grillo og Berlusconi til en samarbeidsregjering, for å få satt i gang arbeidet med reform av valgloven og noen enklere politiske saker.

Dersom sentrum-venstre ikke lykkes med å finne alliansepartner, vil det trolig resultere i omvalg.

- Svært delikat situasjon

Det er tydelig at taperen i valget er den avtroppende statsministeren Mario Monti. Siden november 2011 har han gjennomført en streng, økonomisk politikk, som i dagene etter sin tiltreden reddet et Italia med en gjeld på 2000 milliarder euro fra et økonomisk sammenbrud

— Dette er en svært delikat situasjon for landet, medga Bersani i sin første kommentar til valget.

Grillo og hans parti kommer trolig til å selge seg dyrt og har lovet å gjøre livet surt for regjeringen, uansett hvilken koalisjon man ender opp med.

Protestbevegelsens suksess kan dermed bli den viktigste grunnen til at Italia heller ikke etter valget klarer å få et styringsdyktig flertall som kan sikre landet en vei ut av den økonomiske krisen.