JAN LUND

Som general MacArthur i Tokyo etter annen verdenskrig, er Tommy Franks utsett til rollen som feltherren som på seierherrenes vegne plasseres som administrator av den slagne fienden, når kamphandlingene er over.

Den 57-årige firestjerners generalen er Commander in Chief for de amerikanskledede koalisjonsstyrkene som i disse timer kjemper seg frem mot den irakiske hovedstaden. Det er han som fra sitt hovedkvarter i Bagdad får rollen som en slags guvernør over et fritt Irak, til det kan innsettes en sivil administrasjon.

I motsetning til sin forgjenger fra Golfkrigen i 1991, Norman Schwarzkopf, er han ikke en medienes og offentlighetens mann. Tommy Franks er en kriger som har det bedre utenfor rampelyset, sammen med sine folk. En karrieresoldat, som både har opplevd krigens grusomheter på egen kropp og som har flere universitetsgrader til å pynte seg med sammen med et utall medaljer og hedersbevisninger.

Han kunne antakelig også saktens ha unnvært medienes søkelys den siste måneden, da det ble satt i gang en intern undersøkelse mot ham. Han ble beskyldt for å ha latt sin hustru delta i fortrolige møter og for ureglementert å ha latt henne reise med militærfly. Han ble imidlertid omgående støttet av forsvarsminister Donald Rumsfeld.

Sine første erfaringer på slagmarken fikk 22-årige Tommy Franks under Vietnamkrigen. Hans tre Purple Heart-medaljer vitner om at han ble såret tre ganger i årene 1967-68 under de ubarmhjertige kampene i Sørøst-Asias jungel. Senere gjorde han også aktiv tjeneste i Golfkrigen våren 1991.

Oppgaven, som gjorde ham kjent i en bredere global offentlighet, var planleggingen og utførelsen av angrepet på Taliban-regimet i Afghanistan. Selv om det var kritikk av for mange sivile ofre, og av at det aldri lyktes å innfri målsettingen om å fange Osama bin Laden, tegnet hans løsning av oppgaven likevel et bilde av den nye formen for krig, med minimale tapstall — så vel militære som sivile. Det er erfaringene fra kampene i Afghanistans ugjestmilde fjell som Franks nå skal forsøke å overføre til Iraks ørken - og helst så raskt og effektivt som mulig.

Privat er han gift og har en datter samt flere barnebarn.