Den palestinske gruppen brukte begrepet Jihad-aksjon, hellig krig-aksjon, etbegrep som vanligvis brukes om væpnede aksjoner.

-Folk vil snart kunne glede seg over gode nyheter om våre jihad-aksjoner.Motstandskampen og jihad vil aldri opphøre — uansett hvilke ofre kampenkrever, het det i kunngjøringen, undertegnet Izz al-Deen al-Qassam-brigaden. Gruppen beskylder Israel, USA og de palestinske selvstyremyndighetene for åplanlegge en drapskampanje mot ledende hamasaktivister. Gruppen truer medhevnaksjoner mot sionistiske og amerikanske interesser over hele verden hvisdenne planen blir gjennomført.

NTB-Reuters