Adwan takket Sverige og den svenske regjering for visumet som ga han mulighet til å besøke den sørsvenske byen lørdag, hvor han deltok på en konferanse for palestinere i eksil.

– Jeg tror dette er i samsvar med ønskene til det svenske folk. De respekterer menneskerettighetene, sa Adwan da han møtte pressen foran konferansen.

Blokade

Adwan holdt blant annet velkomsttalen ved innledningen av konferansen, hvor han gikk hardt til angrep mot blokaden som er blitt innledet mot palestinerne etter Hamas’ seier i valget 26. januar i år.

– Det var et rettferdig valg, men så ble vi straffet. Vi har vært vitne til en aggresjon som savner sidestykke. Det eneste vi har gjort, er å gjennomføre en demokratisk prosess, sa Adwan.

– Vi er et fredelig folk, og vi forstår ikke blokaden, fortsatte han.

– Tjener freden

Svenske myndigheters beslutning om å gi visum til representanter for den radikale islamistbevegelsen har vakt kritikk på flere hold.

Blant annet har Israels regjering hevdet at svenskene med dette «legitimerer representanter for en terrororganisasjonen». Israelerne har protestert mot beslutningen overfor utenriksminister Jan Eliasson.

Adwan omtalte besøket som et ledd i arbeidet med å bygge opp et tillitsforhold med europeerne.

– Besøket tjener freden. Vi har mange venner i Europa, sa han.