Mange av tilhørerne er folk fra Hamas’ egen politistyrke, men folk som bevegelsen holder fengslet er også blitt underholdt av bandet. Hjemlandets Forsvarere holder seg strengt til islamsk lov i sitt valg av instrumenter.

– Vi bruker ikke noe instrument som bryter med den islamske straffeloven sharia, sier bandets leder Montasser Abdel Nabi. – Men vi bruker datamaskiner til å skape trommelyder, og det er helt OK ifølge reglene i islam, tilføyer han.

Hjemlandets Forsvarere ble dannet en måned etter at Hamas tok kontroll over Gazastripeni juni i år. – Vi er det første bandet av dette slaget, og vi står under innenriksdepartementets kontroll, forklarer Abdel Nabi.

Han tilføyer at departementet nå har planer om å starte en teatergruppe, fordi skuespill betraktes som en god måte å legge fram ideer på. Hamas-politiet rekrutterer på sin side nå folk til et eget hornorkester.