Under fredsforhandlingene i Mekka ble Hamas og Fatah enige om å danne en ny palestinsk samlingsregjering, for å få en løsning på konflikten mellom de rivaliserende palestinske grupperingene i Gaza.

– Kravet om anerkjennelse ble ikke tatt opp i det hele tatt (i Mekka), sa Ahmed Youssef, politisk rådgiver til Haniyeh lørdag.

– Plattformen til den nye samlingsregjeringen vil ikke inneholde noe om anerkjennelse av Israel, uansett hva USA og Midtøstenkvartetten sier, fortsatte Youssef.

Uttalelsen kom som et svar til Israels visestatsminister Shimon Peres, som i et intervju med magasinet Focus lørdag sa at Hamas er nødt til å anerkjenne Israel dersom de vil forhandle.

– Den nye palestinske samlingsregjeringen må komme fram til en felles politikk som oppfyller de internasjonale forventningene, understreket Peres.

Statsminister Haniyeh sa lørdag at han håpet at den nye samlingsregjeringen var på plass innen 21. februar.

Fastholder krav

Midtøstenkvartetten fastholder at de palestinske selvstyremyndighetene må etterkomme flere krav før bistanden kan gjenopptas.

USA, EU, Russland og FN fastholder at de palestinske selvstyremyndighetene må ta klar avstand fra bruk av vold, anerkjenne staten Israel og respektere tidligere inngåtte fredsavtaler, dersom den internasjonale bistanden skal bli gjenopptatt.

– I påvente av at den nye palestinske regjeringen skal bli dannet, holder kvartetten fast ved sin kunngjøring fra 2. februar der det gis støtte til en palestinsk regjering som forplikter seg til ikkevold, anerkjennelse av Israel og akseptering av tidligere avtaler og forpliktelser, heter det i en kunngjøring fra den såkalte Midtøstenkvartetten.

Boikott

Israel og vestlige land med USA i spissen har boikottet de palestinske selvstyremyndighetene siden Hamas overtok regjeringsmakten etter valget i januar i fjor.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa lørdag at Norge vil gå foran og oppfordre både USA og Europa til å gjenoppta normale forbindelser med den nye palestinske regjeringen.

– Norge er åpen for å normalisere forbindelsen med de palestinske selvstyremyndighetene. Den nye samlingsregjeringen etterkommer i sitt regjeringsgrunnlag de krav som det internasjonale samfunnet stiller, sier Støre til NTB.

Han sier han vil ta opp dette når han deltar på utenriksministermøte i PES (Party of European Socialists) i Brussel søndag.

Støre mener tilnærmingen mellom Hamas og Fatah er en så viktig politisk prosess at verdenssamfunnet må komme palestinerne i møte. Både Israel og det internasjonale samfunn har all interesse i å få slutt på konflikten mellom de palestinske grupperingene og volden i området, mener han.

– Vi kan ikke legge avgjørende vekt på hva ulike representanter for palestinerne sier. Nå må vi legge vekt på det skriftlige dokumentet som de ble enige om i Mekka. Det finnes tusen grunner til å mislykkes i Midtøsten, men her er det en prosess som går i riktig retning og den må vi støtte, sier han.

MOHAMMED SALEM