Tyskeren var blant dem som kastet stein på politiet under toppmøtet.