En type urtemedisin som selges reseptfritt på apotek er også populært blant russere som er alkoholikere eller står i fare for å bli det. Alle disse produktene er billige og lett tilgjengelige, skriver det anerkjente britiske legetidsskriftet The Lancet.

– Russiske menn har en gjennomsnittlig forventet levealder på 59 år, noe som er uvanlig lavt, påpeker tidsskriftet i sin nyeste utgave. Dette skyldes både bruk av vanlige, lovlige varer som øl, vin og sprit – men i stigende grad også misbruk av andre typer produkter.

De som misbruker alkohol, risikerer akutt alkoholforgiftning som kan være dødelig. Men misbruk over lang tid kan også føre til den dødelige sykdommen skrumplever og til alvorlige hjertelidelse, påpeker fagfolk.

Artikkelen i The Lancet bygger på studier av 1.750 dødsfall blant menn i aldersgruppen 25 til 54 år i Izjevs, som beskriver som «en typisk russisk by i Ural-fjellene». Rundt 43 prosent av disse dødsfallene skyldtes alkoholmisbruk.