Han ble i fjor dømt til et halvt år bak murene for ikke å ha overholdt et reiseforbud og et forbud mot kontakt med utenlandske medier. Han fikk disse forbudene i 2007, tre år etter at han ble løslatt fra fengselet der han satt i 18 år for å ha røpet israelske atomhemmeligheter.

— Han sliter med sviktende helse og vi ser ikke tegn till at hans handlinger har satt landets sikkerhet i fare. Derfor mener vi at straffen bør reduseres, uttalte dommerne som har behandlet Vanunu-saken tirsdag.

Vanunu fikk mens han satt i fengsel støtteerklæringer fra fredsaktivister verden over. Men hjemme i Israel er han fortsatt omstridt, både for at han røpet atomhemmeligheter til en britisk avis og fordi han har konvertert fra den jødiske tro til kristendommen.

Israel antas å være Midtøstens eneste atommakt og å ha rundt 200 kjernefysiske stridshoder. Israelerne vil verken be-krefte eller benekte dette, men har nektet å slutte seg til den internasjonale avtalen om ikkespredning av atomvåpen NPT.