Skattelettelsen er kostnadsberegnet til 1,3 milliarder kroner på årsbasis, ifølge regjeringen. Den tror dette er et avgjørende bidrag for å gjøre såkalte nære husholdningstjenester hvitt og ikke svart.

Hushjelp-bransjen tror på en eksplosiv vekst som en følge av den borgerlige regjeringens budsjettforslag.

Tsjekkiske Pavel Nosek feide i går vekk hybelkaniner i en leilighet på Södermalm i Stockholm. Han og de andre ansatte i det private hushjelpfirmaet Hemfrid må belage seg på lange arbeidsdager fremover, tror administrerende direktør Åsa Andersson.

— Vi er allerede i dag Sveriges største selskap innen slike tjenester med 4000 kunder, 400 ansatte og en omsetning på 65 millioner kroner. Vår årlige vekst har ligget på 15 prosent, men vi regner med en fordobling av omsetningen som en følge av regjeringens forslag, sier Andersson.

Hun forteller at Hemfrid gjør alle mulige tjenester, fra vask til stryking av tøy, innkjøp av mat og henting av barn i barnehager.

Det koster i dag 310 kroner timen å leie Hemfrid, men konkurransen fra det svarte markedet er hard:

— Det koster rundt 70 kroner timen å leie en svart hushjelp. Vi vil gjerne konkurrere, men da med firmaer som driver hvitt, sier hun.

De nye skattereglene som regjeringen foreslår vil gjelde fra 1. juli. Skattefradraget blir maksimalt 50 prosent, med en øvre grense på 50.000 kroner. Man kan altså kjøpe hjemmetjenester for 100.000 kroner, og redusere skatten med halve beløpet. Man skal også kunne kjøpe tjenester for sine gamle foreldre, og få beløpet trukket fra.

Lederen av Kristdemokratenes Ungdom, Ella Bohlin, er en varm tilhenger av skattefradraget, og peker særlig på at det vil bedre arbeidsmulighetene for mange unge og studenter. I tillegg til at det er et viktig bidrag til å redusere det svarte arbeidet.