Det vil i så fall true artsmangfoldet og drastisk forverre problemet med global oppvarming, heter det i studien som publiseres i tidsskriftet Nature torsdag.

Den brasilianske regjeringens vernetiltak er ikke tilstrekkelige til å redde regnskogen fra ødeleggelse, skriver det britiske forskningstidsskriftet.

Det er først og fremst utvidet kvegdrift og dyrking av soyabønner som truer Amazonas-regnskogen, og som har ført til omfattende avskoging.

— Innen 2050 vil dagens ekspanderende jordbruk utrydde totalt 40 prosent av Amazonas-skogene, inkludert minst to tredeler av skogsområdene som dekker seks større vannskiller og tolv økoregioner, heter det i rapporten.

Avskogingen vil også ha store konsekvenser for regionale og globale værsystemer, som henger sammen med temperatur- og nedbørsykluser i den enorme Amazonas-regionen.