Regnet har gjort flere veier ufarbare og drevet 20.000 mennesker vekk fra hjemmene sine.

At området ble erklært katastrofeområde frigjør 623.000 dollar, over 5,4 millioner kroner, i krisehjelp. Men sivilforsvaret i landet sier de trenger minst 40 millioner kroner for å hjelpe de flomrammede.NTB