Det var uvanlig høy etterspørsel, noe som i kombinasjon med at en høyspentledning var nede førte til at kraftselskapene måtte koble ut strømmen i perioder, ifølge Southern California Edison. For å fordele ulempene på strømkundene, ble ulike områder koblet ut i perioder.

Det er registrert høye temperaturer i California den siste tiden, og air conditioning-anleggene går for fullt.

Sent på ettermiddagen var krisesituasjonen foreløpig over, og strømforsyningen var igjen normal.