— Jeg kan ikke se at medlemskap for de baltiske land utgjør en sikkerhetsrisiko for Europa, sa Halonen under en tale på Latvias universitet.

Halonen vakte uro i Baltikum forrige måned da hun kom med uttalelser til Der Spiegel som ble tolket som at Finland frarådet baltisk NATO-medlemskap av hensyn til Russland.

Hvorvidt de tre baltiske landene skal opptas som NATO-medlemmer regnes for det mest delikate spørsmålet når NATO skal ta stilling til en ny utvidelse.

(NTB)