Jürg Haider er kjent for sin fremmedfiendtlighet og tendenser til antisemittisme, og bidro ikke til å bedre sitt rykte under en kongress i Frihetspartiet i går. Til 2.500 partikamerater sa Haider at det må bli en slutt på erstatningene til ofre for nazismen.

Haider kritiserte en avtale som er underskrevet av Østerrike og USA som forplikter Østterike til å betale 500 millioner dollar for materielle tap jødene led da de måtte flykte fra hjemmene sine. I alt har Østerrike forpliktet seg til å betale nesten 1 milliard dollar, rundt 8,7 milliarder kroner i kompensasjon.NTB