PER NYHOLM

Roma

Som så ofte før foretrekker Jörg Haider å lage problemer for regjeringen som hans høyreorienterte frihetsparti (FPÖ) er medlem av, fremfor å utfordre den sosialdemokratiske opposisjonen. Etter i ukevis — direkte og indirekte - å ha kritisert forbundskansler Wolfgang Schüssells sentrum-høyrekoalisjon i Wien, har Haider nå gått over til åpen krig.

I regjeringen sitter FPÖs formelle formann Herbert Haupt som visekansler og sosialminister. Haiders håndlangere innkalte i forrige uke FPÖ-ledelsen til et møte for å få fjernet Haupt og gjeninnsette Haider.

Forsøket mislyktes.

Partiledelsens flertall stemte lørdag for at Haupt skulle fortsette, vel vitende om at Haider med sin illojale oppførsel har redusert FPÖ fra Østerrikes største parti til en politisk menighet. Partiets eneste sjanse til å overleve er et regjeringssamarbeid med Schüssels konservative folkeparti (ÖVP).

«Game over»

Etter frihetspartiets katastrofale resultat ved fjorårets parlamentsvalg sa Haider at han hadde forlatt rikspolitikken for evig og alltid. Han ville konsentrere seg om oppgavene som landshøvding i Kärnten, sa han. De færreste tok denne forsikringen alvorlig, og raskt skulle den vise seg å ha like liten dekning som tidligere forsikringer med samme innhold.

Haider, som er uovertruffen i sin evne til å havne på avisenes forsider, uttalte søndag at det «var en stor feil» å gå til avstemning om Haupts fremtid som partiformann. Han prøvde med andre ord å gi inntrykk av at han ikke tok del i planene om å få i stand Haupts avgang, og heller ikke hadde noen slike interesser. Han hevdet at hans eget tilbud om å vende tilbake til partiledelsen skyldtes et forslag fra Haupt.

— Jeg har hele tiden holdt fast ved at beslutningen ene og alene må ligge hos Haupt, sa Haider til østerrikske riksradioen ORF.

- Partiet er ikke tilfreds

Ifølge Haider skyldtes feilen at mange i partiet ikke var blitt spurt.

— Partiet er ikke tilfreds. Jeg vil i de neste månedene bruke mer av min innflytelse enn vår koalisjonspartner vil like, la han til med klare skyts i retning av Schüssel som skal være kraftig irritert over Haiders opptreden.

Dagbladet Kurier kommenterer situasjonen slik: «Haupt har vunnet et slag, men ikke krigen ennå. Ingen kan forestille seg at Haider og hans følge vil respektere partiledelsens beslutning om å la visekansleren og hans regjering arbeide i fred frem til partiets landsmøte i 2004.»

Tvert om antas det at Haider vil opptre stadig mer utfordrende i tiden fremover. De første slagene står i landsdelsvalgene i Tirol og Oberösterreich, der det forventes at FPÖ vil tape. Og våren 2004 er det klart for landsdelsvalget i Haiders hjemtrakt Kärnten.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende

«FOR EVIG OG ALLTID»: Etter frihetspartiets katastrofale resultat ved fjorårets parlamentsvalg sa Jörg Haider at han hadde forlatt rikspolitikken for evig og alltid. De færreste tok denne forsikringen alvorlig. ARKIVFOTO: REUTERS