Ifølge avisen «Der Standard» slo retten fast at Haiders utsagn i et radiointervju i 1999 var «ærekrenkende og usanne». Haider klarte ikke å føre bevis for sine påstander om narkotikahandel, og ble dømt til å trekke tilbake sine beskyldninger og til å betale saksøkernes saksomkostninger.

Det var datteren til nigerianske Marcus Omofuma som gikk til sak mot Haider. Den 25 år gamle Omofuma døde da han skulle utvises fra Østerrike til Bulgaria for rundt to år siden. De østerrikske polititjenestemennene som fulgte med ham på flyet, bandt Omofuma til flysetet og kneblet ham med tape.

Ifølge en bulgarsk legerapport døde Omofuma av kvelning, trolig som følge av behandlingen han fikk under transporten. Ingen av polititjenestemennene er blitt gjort ansvarlige for hendelsen.

Haider er nå regjeringssjef i delstaten Kärnten. Det er ikke kjent om han vil anke dommen.

Det er andre gang på åtte dager at Haider taper i retten. Forrige uke hadde Haider selv gått til sak mot statsviteren Anton Pelinka. Han beskyldte Pelinka for ærekrenkelse for uttalelsene om at Haider bagatelliserer nazismen. Retten ga Pelinka medhold.

NTB