En knapp uke etter de kraftige regnskurene nord for Kaukasus er fortsatt vannstanden høy i de utsatte områdene. Og onsdag kveld opplevde Kabardino-Balkaria en kraftig haglskur. Isklumper store som epler som slo hull i tak og vindusruter i hovedstaden Naltjik og distriktene rundt.

Likevel var det en lettelse for befolkningen at nedbøren denne gangen kom i fast og ikke flytende form.

Skadene av oversvømmelser og flom i de ni russiske regionene og delrepublikkene mellom Svartehavet og Kaspihavet, er foreløpig beregnet til over fem milliarder kroner — minst.

Til nå er det bekreftet at 77 mennesker er omkommet, og tallet stiger.

Infeksjoner

Mange husdyr er omkommet, og myndighetene frykter at kadavrene som ligger og råtner i nærheten av vassdrag og drikkevannskilder kan spre sykdommer. Faren for infeksjoner og epidemier er til stede.

Dessuten var det flere steder gravd ned miltbrannsmittede dyrekadavre før flommen kom.

— Miltbrannsporene kan overleve i jorda i lang tid. Hvis de er blitt skylt ut, kan de utgjøre en alvorlig trussel, sier Russlands helseminister Gennadij Onisjtsjenko til TV-stasjonen NTV.

Myndighetene har oppfordret folk til å koke alt drikkevann, eller drikke flaskevann. Rundt 360.000 mennesker er uten drikkevann på grunn av flommen.

Kritikk

President Vladimir Putin har kritisert lokale myndigheter for ikke å være godt nok forberedt på katastrofen.

— Såpass store skader burde ha vært unngått, for man hadde tilgjengelig informasjon om hva slags vær som var i vente. De lokale myndighetene burde ha vært mer effektive, sa Putin til TV-kanalen ORT onsdag. Samtidig roste han redningsmannskapene for "dynamisk" innsats.

(NTB)