• Dette er en tildeling som er verdig Den Norske Nobelkomite, sier Hagen i en kommentar.

— Globalisert håndhevelse av menneskerettigheter, kamp mot terror og folkemord, samt sikring av spilleregler i et vidt spekter når det gjelder forhold mellom ulike verdensdeler og land gjør en styrking av FNs arbeid på disse områder til en nødvendighet for fremtiden, mener FrP-formannen.