Bevegelsen Hagegnomenes Frigjøringsfront varslet politiet om at gnomene var å finne i nærheten av byen Chavelot. Patruljen som rykket ut, fant de bortkomne figurene i en rundkjøring utenfor byen.Enkelte av dvergene var stilt opp slik at de dannet ordene "sett gnomene fri", forteller en polititalsmann. –Det var veldig ordentlig og pent utført, det minnet litt om et kjempemessig daghjem, tilføyer talsmannen.Hagegnomer er pyntefigurer av plast, gips eller annet materiale, ofte malt i skrikende farger. De er utbredt i flere europeiske land, blant annet Frankrike og Storbritannia, der mange syns de pynter opp i hagene.Hagegnomenes Frigjøringsfront gjorde seg først bemerket på 1990-tallet, med en serie aksjoner for "å sette gnomene fri og føre dem tilbake til villmarken". Myndighetene tok saken såpass alvorlig, at en av lederne for fronten ble dømt til betinget fengsel.

HAGEPYNT: Hagegnomer pynter opp i europeiske hager. Men enkelte mener at gnomenes rettmessige hjem er villmarken.