Senterpartiet vil at Norges neste regjering skal flytte ut 6000 arbeidsplasser fra Oslo, men har møtt motbør fra de påtenkte koalisjonspartnerne Ap og SV.

Derfor tok partileder Åslaug Haga denne uken turen til London for å la seg oppmuntre av den britiske regjeringens utflyttingsprosjekt. Der fikk hun høre om at alt ligger godt foran skjema. 4600 jobber er allerede flyttet fra London og sørøst-England, og prosjektet startet for bare et drøyt år siden.

Flytter 20.000

Målet er at 20.000 jobber skal ut til andre britiske byer innen 2010, og det ser ut til å bli overoppfylt. Prosjektlederne fortalte Haga at det trolig ender med at 22.000 har flyttet på seg innen 2010. — Hvis Jens Stoltenberg ikke har tro på forslaget vårt, bør han ta en prat med sin partifelle Tony Blair, sier Åslaug Haga over en porsjon fish & chips i London.

Blairs regjering har to mål for utflyttingen: Det ene er at offentlig sektor skal bli mer effektiv. Britene opplever at det er lettere å skaffe kvalifisert arbeidskraft utenfor verdensbyen London, og at det er lettere å holde på folk. Dessuten spares det tid ved at folk sitter mindre i bilkø, og penger ved at både boliger og kontorer er billigere. Det andre målet er å sikre verdifulle innspill i statsstyringen fra andre deler av landet.

Prosjektet er nærmest støyfritt sammenliknet med den langt mindre utflyttingen Victor Norman gjennomførte.

Ikke hele virksomheten

Åslaug Haga mener det skyldes at britene utfører jobben med større fleksibilitet: Det er ikke nødvendig å flytte hele virksomheter, det kan være bare bestemte avdelinger eller funksjoner. De ansatte får selv være med på å diskutere hva som egner seg for utflytting - og hvor man skal flytte til. Dessuten får etatene og virksomhetene beholde pengene de sparer ved å flytte.

— Vi var og er glade for at regjeringen flyttet ut ni statlige institusjoner i Norge. Men vi tror langt mer med fordel kan flyttes, og at det kan skje mindre brutalt enn sist. Vi må lære av britenes erfaringer, sier Åslaug Haga til Bergens Tidende.

Hun mener det vil være en «vinn-vinn-situasjon».

— Presset i Oslo dempes, distrikter og andre norske byer får et løft, og kvaliteten på offentlig administrasjon og tjenesteyting økes, mener Haga.

Saken vil være viktig for Sp i eventuelle regjeringsforhandlinger etter valget, men Åslaug Haga vil ikke si akkurat hvor viktig. Bortsett fra i EU-saken, stiller Sp ingen ultimatum på forhånd.