Ifølge den respekterte israelske avisa ble samtalene gjennomført mellom september 2004 og juli 2006 et sted i Europa.

Planen skal være ferdig i store trekk, men detaljer gjenstår. Blant annet ønsker Syria at en etappevis tilbaketrekking skal være avsluttet innen fem år, mens Israel ønsker at den skal ta 15 år.

Tilbaketrekkingen skal være fullstendig — helt til våpenhvilelinjen fra krigen i 1967 da Israel erobret Golanhøydene.

Men det skal opprettes en demilitarisert buffersone langs bredden av Genesaretsjøen. Buffersonen skal omfatte en syrisk-israelsk nasjonalpark som israelske borgere skal ha tilgang til uten syrisk godkjenning.