Finansdepartementet og jordbruksdepartementet i Warszawa samarbeider om et forslag til lov om legalisering, meldte den polske avisen Super Express onsdag. Innen utgangen av mai skal spørsmålet om lovlig bimberproduksjon være ferdig utredet.

En hjemmebrenner som ber om å få være anonym, sier at han ser fram til å kunne flytte inn i skikkelige produksjonslokaler med moderne utstyr. I dag må ha drive virksomheten ute i skogen og med primitiv teknikk, forteller han til Super Express.