De to mennene ankom Milano mandag kveld og ble umiddelbart satt i varetekt og avhørt.

Begge beskyldes for å ha vervet personer til geriljavirksomhet i Afghanistan og for å være medlemmer av en terrorgruppe med bånd til al-Qaida.

I tillegg til de to tunisierne er en Guantanamo-fange fra Algerie i ferd med å bli overført til Frankrike etter å ha blitt løslatt som følge av mangel på bevis. Mannen har vært internert på den amerikanske basen på Cuba siden 2001, da han ble pågrepet i Bosnia.

En fjerde Guantanamo-fange skal ifølge avisa The Washington Post overføres til Ungarn.