Politiet regner med kaos i morgentrafikken, etter at store deler av havneområdet, bydelene Majorna og Masthugget samt gjennomfartsåren Västerleden er blitt sperret på grunn av eksplosjonsfaren.

Det var uklart når sperringene ville bli hevet. Eksperter fra marinens taktiske kommando var natt til torsdag på vei til Göteborg for å undersøke minen og finne ut hvor stor eksplosjonsfaren er.

Minen er trolig fra 2. verdenskrig.