– Grunnvannet er nå forurenset i rundt 90 prosent av landets byer, sier direktør Zhang Lijun i det kinesiske statlige forurensningstilsynet til Xinhua.

I byer langs kysten fører overforbruk av grunnvann til at saltvann trenger inn og forurenser grunnvannsreservene. Andre steder fører trykkendring til sviktende grunnforhold.

Kina har begrensede vannressurser, mindre enn en tredel av gjennomsnittet per person på verdensbasis. Grunnvannsreservene er livsviktige fordi de står for opp mot 70 prosent av drikkevannet.

Noen av grunnvannsreservoarene er opp til 20.000 år gamle. Rundt hovedstaden Beijing er det flere med 1.000 år gammelt vann. Grunnvannet vil trenge flere hundre år på å bli rent, når det først er forurenset, sier en ekspert til Xinhua. (©NTB)