Overgrepene omfatter alle former for seksuelle krenkelser fra blotting til grove voldtekter. 203 av 496 personer som ble utsatt for slike overgrep, var barn under 15 år.Selv forskerne bak undersøkelsen ved Göteborgs universitet er overrasket over resultatet, skriver Göteborgs-Posten.— Dessuten er mørketallet enormt. Mange tør aldri anmelde overgrepene, kanskje tallet er dobbelt så stort, sier psykolog Anita Carlstedt, en av forskerne.Flertallet av gjerningsmennene ble dømt til korte fengselsstraffer, sikring eller bøter, viser undersøkelsen av domfellelser for sexkriminalitet i Västra Götaland fylke i årene 1993 til 1997. Alderen på gjerningsmennene da de begikk sitt første overgrep, varierer. Den yngste var bare 12 år, den eldste 79.