De grønne sertifikatene skal være et markedsbasert virkemiddel for å fremme utbygging av alternativ energi, og avtalen kom endelig på plass etter at olje— og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) avsluttet forhandlingene om de grønne sertifikatene med den svenske næringsministeren, Maud Olofsson mandag.

Statsminister Jens Stoltenberg er svært fornøyd med at en sertifikatavtale med Sverige nå er på plass.

– Et felles sertifikatmarked vil legge grunnlaget for betydelige investeringer i fornybar elektrisitet i både Norge og Sverige, sier han.

Hensikten med sertifikatene er å gjøre ny produksjon av vind-, bio-, bølge- og vannkraft lønnsom ved at alle energikjøpere forpliktes til å kjøpe en viss mengde grønne sertifikater som produsentene av den fornybare kraften besitter.

– Historisk milepæl

Også Terje Riis-Johansen lovpriser den nyinngåtte avtalen og karakteriserer den som historisk.

– Det er første gang to land har blitt enige om prinsippene for et felles sertifikatmarked. Det er en historisk milepæl, sier han.

Sp-leder Liv Signe Navarsete mener avtalen er en viktig pilar for å komme videre med satsingen på fornybar energi i Norge.

– Mange prosjekter som ikke har vært lønnsomme vil med et sertifikatmarked på plass bli lønnsomme, sier hun til NTB.

Det nye svensknorske grønne markedet vil først være på plass fra 1. januar 2012. Ifølge Navarsete var dette det tidligste man kunne få i gang avtalen, rent praktisk.

– Fram til da vil Enova stille opp med investeringsstøtte til nye prosjekter slik at vi får en god overgang til innføringen av sertifikatene, sier Sp-lederen.

Lang vei

Svenskene har hatt et marked for grønne sertifikater siden 2003, og det har i mange år vært snakk om en felles sertifikatavtale mellom Norge og Sverige. Forhandlingene har imidlertid brutt sammen, sist i 2006 – blant annet fordi ordningen så ut til å bli for dyr for norske forbrukere og norsk næringsliv.

Forhandlingene i den siste runden har også vært harde, og har blant annet dreid seg om hvor mye kraft som skal få grønt stempel. Avtalen som nå er inngått innebærer 12 til 13 TWh frem til 2020.

Venstres miljøpolitiske talsmann, Gunnar Kvassheim, mener det er positivt at regjeringen får på plass en avtale med Sverige, men syns det har tatt altfor lang tid.

– Vi har tapt viktig tid i arbeidet med fornybar energi i Norge. Mens regjeringen har skrytt av at man har satset mer enn noen gang, er ni av ti vindkraftprosjekter blitt lagt på is og norske selskaper har reist til utlandet for å investere i fornybar energiproduksjon, sier Kvassheim.