Høyesterett i delstaten New Jersey mener at å nekte homofile de samme rettighetene og godene som heterofile har, bryter med grunnlovens garantier om likebehandling.

Men dommerne har likevel ikke kunnet avgjøre om homofile har en fundamental rett til å inngå ekteskap, heter det i dommernes 90 sider lange kjennelse.

Lovgiverne i delstaten får nå seks måneder på seg til å avgjøre om de vil endre delstatens definisjon av «ekteskap» enten slik at den inkluderer homofile, eller oppretter en parallellordning som garanterer like rettigheter som heterofile ektepar har.