De to grønlandske medlemmene av Folketinget, Hans-Pavia Rosing (S) og Ellen Kristensen (V), har stilt spørsmål til statsminister Poul Nyrup Rasmussen om saken.

De er redd for at Norge og Russland får rett til områdene før Danmark, fordi den danske regjering ennå ikke har ratifisert FNs havrettskonvensjon og derfor ikke kan gjøre krav på områdene.

— Vi vil gjerne at Danmark fremskynder ratifikasjonen av havrettskonvensjonen og gjør krav på noen områder nord og øst for Grønland, som innbefatter Nordpolen, sier Rosing til Ritzau.

NTB