— Vi må være forberedt på muligheten for at folk bevisst blir skadd med biologiske eller kjemiske våpen, sa Brundtland til et møte av helseministere fra den vestlige halvkule.

Deler bekymringen

Amerikanske myndigheter deler bekymringen, fortalte justisminister John Ashcroft til justiskomiteen i Representantenes hus mandag kveld.

Ashcroft henviste til at FBI søndag satte alle fly på bakken av den typen som brukes til å sprøyte avlinger.

— FBI utstedte en landsomfattende alarm på bakgrunn av opplysninger byrået hadde fått som antydet muligheten for et angrep med bruk av fly som brukes til avlingssprøyting, sa Ashcroft.

— FBI vurderer bruk av slike fly til å spre kjemiske eller biologiske våpen som en potensiell trussel mot amerikanere. Vi har ingen klar indikasjon på tid eller sted for et slikt angrep, tilføyde Ashcroft.

Betydelig informasjon

Ved siden av å bekrefte meldinger i mediene om den ene av de antatte kaprerne, Mohammed Atta, sa Ashcroft at etterforskerne har fått store mengder annen informasjon som peker i samme retning.

Leting i datamaskiner, på datadisketter og i bagasjen til en mistenkt som sitter i varetekt, har avslørt en "betydelig mengde" informasjon som er lastet ned fra internett om bruk av fly til spredning av insektdrepende midler.

Slik sprøyting av avlinger har ikke tidligere direkte blitt knyttet til terrorangrepene for to uker siden, men forlengelsen av startforbudet for fly til dette bruket har falt sammen i tid med en melding om at en av kaprerne 11. september hadde vist interesse for et slikt fly.

Årvåkenhet

FBI beordret søndag alle fly som brukes til sprøyting av avlinger satt på bakken og oppfordret alle til årvåkenhet overfor mistenkelige forhold.

Flere medier har hatt reportasjer om hvor lett det ville være å gjennomføre et kjemisk eller biologisk angrep med et slikt fly.

Den kaprermistenkte Mohammed Atta som kanskje førte et av flyene som styrtet i World Trade Center i New York, besøkte den lille flyplassen i Belle Glade i Florida minst to ganger de siste to månedene før angrepene på New York og Washington.

Han stilte mange spørsmål om de små flyene. Også andre arabiske menn besøkte flyplassen, forteller flyplassjef Willie Lee til nyhetsbyrået Reuters.

Ukemagasinet Time meldte lørdag at etterforskere har funnet en brosjyre om sprøyting av avlinger fra fly i etterforskningen av terrorangrepene.

NY TERRORFRYKT: Den amerikanske justisministeren, John Ashcroft, frykter kjemisk sprøyting fra fly.